Pojištění cizinců

Je jedno, zda jste student, turista, nebo cizinec s trvalým pobytem na území České republiky. V každém případě, pokud chcete na tomto území strávit víc jak 9 dní, je nutností, abyste byli pojištěni pro případ zdravotní péče. Pokud totiž nevlastníte kartičku o zdravotním pojištění, nebudete ošetřen. Samozřejmě základní zdravotní péče v případě úrazu, nebo v naléhavém případě vám poskytnuta bude, ale zaplatíte za ni spoustu peněz.

V případě nemoci zákon nezakládá nárok na výplatu nemocenských dávek. Nemocenské pojištění platí totiž zaměstnanci, nebo, na základě dobrovolnosti, osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Toto nemocenské pojištění je totiž součástí sociálního pojištění, tedy se zdravotním pojištěním nemá nic společného. Zdravotní pojištění cizinců nekryje léčebné výlohy v zahraničí, ani jinou zdravotní péči, kterou nelze provést v České republice.

Pojištění a pravidla využívající zdravotní péči jsou u cizinců rozdílné. Jiná pravidla jsou pro cizince ze zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska a jiná pravidla pro občany ostatních cizích zemí. Občané 1. skupiny musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Turistům stačí, když mají sjednáno cestovní pojištění ve své zemi, pokud se jedná o turisty z Evropské unie, stačí jim průkaz zdravotní pojišťovny jejich země.

Cizinci s trvalým pobytem

Pokud se jedná o cizince, který není ze země Evropské unie, přesto má v České republice trvalý pobyt, tak ten se automaticky stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Musí se tedy zaregistrovat u některé z našich zdravotních pojišťoven. Pokud to neudělají sami, jsou automaticky zaregistrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Pokud se jedná o cizince, který pochází ze země Evropské Unie, platí pro něj stejná pravidla, jako jsou popsána výše s tím, že není jeho povinnost se k zdravotnímu pojištění hlásit. Může využít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Nárok na pojištění mají cizinci s trvalým pobytem na území ČR. Také tento nárok mají cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na našem území, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo v České republice. A v poslední řadě také cizinci ze zemí EÚ, kteří podléhají předpisům ČR na základě nařízení EÚ. Jedná se o osoby výdělečné činné v ČR a osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti, např. starobní důchody, rodinný příslušníci všech oprávněných , tj. druhý z manželů, nebo nezaopatřené děti.

havarijní pojištění srovnání na auto, nejlevnější povinné ručení

Pojištění pro cizince